Učešće građana u opštinskom donošenju odluka na severu Kosova/Participativno upravljanje u opštinama na severu Kosova

Projekat je finansirala Kosovska fondacija za otvoreno društvo (Kosovo Foundation for Open Society – KFOS), a sprovodi Nova društvena inicijativa (New Social Initiative NSI) u saradnji sa RTV MIR.

Share: