Matja e perceptimit publik, dhe dialogu publik rreth Komisionit të Ardhshëm për të Vërtetën dhe Pajtimin (KVP) në Kosovë

Ky studim është rezultat i projektit/aktivitetit “Matja e perceptimit publik, dhe dialogu publik rreth Komisionit të Ardhshëm për të Vërtetën dhe Pajtimin (KVP) në Kosovë”, financuar nga Departamenti Federal i Punëve të Jashtme i Zvicrës. Përmbajtja dhe rezultatet e këtij studimi janë përgjegjësi e organizatës INTEGRA dhe në asnjë rrethanë nuk mund të konsiderohet se përfaqësojnë qëndrimet e Departamentit Federal të Punëve të Jashtme të Zvicrës.

Share: