Istraživanje o percepcijama javnosti i javni dijalog o budućoj komisiji za istinu i pomirenje (KIP) na Kosovu

Ovo istraživanje je rezultat projekta/aktivnosti „Istraživanje o percepcijama javnosti i javni dijalog o budućoj komisiji za istinu i pomirenje (KIP) na Kosovu“ koje finansira Federalno ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske. NVO INTEGRA je odgovorna za sadržaj i rezultate ovog istraživanja i ni pod kojim uslovima se ne može smatrati da ovo istraživanje odražava stavove Federalnog ministarstva spoljnih poslova Švajcarske.

Share: