mozilla thunderbird free download for windows 10 free windows 10 system restore time free internet security for windows 10 free como baixar instalar e ativar o nero 2016 platinum free windows 10 home crack key free

Povećavanje kapaciteta i kredibiliteta albanskih i srpskih OCD i medija na Kosovu

Projects Links

Povećavanje kapaciteta i kredibiliteta albanskih i srpskih OCD i medija na Kosovu
27/08/2017

Ovaj projekat je doprineo boljoj saradnji između novinara i aktivista civilnog društva i obezbedio je okruženje za umrežavanje i potencijalnu saradnju između učesnika aktivnosti iz zajednica kosovskih Albanaca i kosovskih Srba. Pored toga, ovaj projekat je povećao kapacitete novinara i aktivista civilnog društva kroz svoje aktivnosti koje bi ovi akteri mogli dalje primenjivati u svom budućem radu. Indirektno, ovaj projekat ima potencijal da promeni javni diskurs u odgovarajućim zajednicama i podstakne inicijative sa sličnim ishodom.

Ovaj projekat je realizovan u partnerstvu sa BIRN Kosovo.

Trajanje projekta: 6 meseci

Povećavanje kapaciteta i kredibiliteta albanskih i srpskih OCD i medija na Kosovu
27/08/2017

Ovaj projekat je doprineo boljoj saradnji između novinara i aktivista civilnog društva i obezbedio je okruženje za umrežavanje i potencijalnu saradnju između učesnika aktivnosti iz zajednica kosovskih Albanaca i kosovskih Srba. Pored toga, ovaj projekat je povećao kapacitete novinara i aktivista civilnog društva kroz svoje aktivnosti koje bi ovi akteri mogli dalje primenjivati u svom budućem radu. Indirektno, ovaj projekat ima potencijal da promeni javni diskurs u odgovarajućim zajednicama i podstakne inicijative sa sličnim ishodom.

Ovaj projekat je realizovan u partnerstvu sa BIRN Kosovo.

Trajanje projekta: 6 meseci

Projects Links

Project News

Project In Media

This site is registered on wpml.org as a development site.