Platforma za izgradnju poverenja – treća faza

Projects Links

Platforma za izgradnju poverenja – treća faza
01/12/2020

Na početku projekta, NSI će raditi na uspostavljanju mreže koja će okupljati pojedince koji rade na izgradnji poverenja na Kosovu, mreža i profili njenih članova biće predstavljeni na Platformi za izgradnju poverenja. Mreža za izgradnju poverenja koristiće se za uspostavljanje podgrupe žena koje rade na izgradnji poverenja na Kosovu. Ova mreža će okupiti širok spektar žena liderki na Kosovu koje će koristiti ovu mrežu: 1) za dalje unapređenje platforme i 2) za uspostavljanje i održavanje efikasne komunikacije, koordinacije i promocije njihovih inicijativa. NSI će organizovati seriju diskusija sa podmrežom žena kako bi dizajnirali i dali konkretne preporuke.

Treću fazu Platforme za izgradnju poverenja na Kosovu podržava UNMIK, a sprovode je Open Data Kosovo, Nova društvena inicijativa i Alternativna.

Platforma za izgradnju poverenja – treća faza
01/12/2020

Na početku projekta, NSI će raditi na uspostavljanju mreže koja će okupljati pojedince koji rade na izgradnji poverenja na Kosovu, mreža i profili njenih članova biće predstavljeni na Platformi za izgradnju poverenja. Mreža za izgradnju poverenja koristiće se za uspostavljanje podgrupe žena koje rade na izgradnji poverenja na Kosovu. Ova mreža će okupiti širok spektar žena liderki na Kosovu koje će koristiti ovu mrežu: 1) za dalje unapređenje platforme i 2) za uspostavljanje i održavanje efikasne komunikacije, koordinacije i promocije njihovih inicijativa. NSI će organizovati seriju diskusija sa podmrežom žena kako bi dizajnirali i dali konkretne preporuke.

Treću fazu Platforme za izgradnju poverenja na Kosovu podržava UNMIK, a sprovode je Open Data Kosovo, Nova društvena inicijativa i Alternativna.

Projects Links

Project News

Project In Media