Istraži, predloži, uključi se i utiči na dijalog Beograda i Prištine koji vodi EU

Projects Links

Istraži, predloži, uključi se i utiči na dijalog Beograda i Prištine koji vodi EU
16/11/2021

Naš najnoviji projekat koji finansira Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED) nastoji da približi zajednicama dijalog kojim posreduje EU i poboljša implementaciju postignutih sporazuma predlaganjem novih pristupa, uključujući i novih tema, uključivanjem novih aktera i razvojem alternativnih javnih politika za poboljšanja procesa normalizacije odnosa.

Sastoji se od intenzivnog programa obuke o metodologiji istraživanja, pisanju dokumenata praktičnih politika i prezentaciji podataka za osam mladih istraživača i naknadnog mentorstva tokom kojeg će istraživači pisati sopstvene dokumente o praktičnim politikama o temama koje se odnose na implementaciju sporazuma proisteklih iz Briselskog dijaloga.

Najbolji od osam mladih istraživača će preći u drugu fazu projekta i pridružiti se grupi od 12 iskusnih stručnjaka za praktične politike i analitičara kako bi se uključili u vežbu predviđanja mogućih scenarija odnosa Beograda i Prištine.

Trajanje projekta: 12 meseci (oktobar 2021 – septembar 2022)

Istraži, predloži, uključi se i utiči na dijalog Beograda i Prištine koji vodi EU
16/11/2021

Naš najnoviji projekat koji finansira Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED) nastoji da približi zajednicama dijalog kojim posreduje EU i poboljša implementaciju postignutih sporazuma predlaganjem novih pristupa, uključujući i novih tema, uključivanjem novih aktera i razvojem alternativnih javnih politika za poboljšanja procesa normalizacije odnosa.

Sastoji se od intenzivnog programa obuke o metodologiji istraživanja, pisanju dokumenata praktičnih politika i prezentaciji podataka za osam mladih istraživača i naknadnog mentorstva tokom kojeg će istraživači pisati sopstvene dokumente o praktičnim politikama o temama koje se odnose na implementaciju sporazuma proisteklih iz Briselskog dijaloga.

Najbolji od osam mladih istraživača će preći u drugu fazu projekta i pridružiti se grupi od 12 iskusnih stručnjaka za praktične politike i analitičara kako bi se uključili u vežbu predviđanja mogućih scenarija odnosa Beograda i Prištine.

Trajanje projekta: 12 meseci (oktobar 2021 – septembar 2022)

Projects Links

Project News

Project In Media