Tim za pomirenje i transformaciju konflikta traži veb-developera!

Tim za pomirenje i transformaciju konflikta traži veb-developera!

Veb sajt i mobilna aplikacija kao digitalne platforme imaju za cilj da pruže zajednički prostor za okupljanje albanske i srpske zajednice.

Veb developer treba da dizajnira, razvije i održava veb sajt i mobilnu aplikaciju, koristeći informacije koje dobija od projektnog tima. Kroz aplikaciju korisnici će deliti vizuelni i zvučni pregled prošlih sukoba u obliku pripovedanja, kao i sadržaja koji se odnose na pomirenje (tj. šta pomirenje znači za zajednicu, postoji li komunikacija između dve zajednice itd.) Ova platforma će takođe služiti kao sredstvo za praćenje napretka i dosega RCT-a, kao i procesa pomirenja i transformacije sukoba. Aplikacija i veb sajt će biti dizajnirani na način da dosegnu ciljanu publiku na Kosovu, u regionu i šire.

Dole dostupan dokument sadrži specifikacije okvira, svrhu, standarde i kriterijume za obavljanje potrebnih usluga i uputstva za podnošenje prijave.

NSI poziva zainteresovane pojedince ili kompanije da do 14. marta (nedelja) 2021. podnesu svoje prijave na office@newsocialinitiative.org

Projektni zadatak – ToR 👉   RCT ToR

Share:

Share: