windows defender 8 free download free windows 7 forget wireless network command line free pixelmator export layers as images free sony vegas pro 12 free full version with keygen free tutorial adobe captivate 9 free microsoft office access 2007 free full version free windows server 2003 r2 download iso 32 bit free download free music to my windows media player free

Predstavljen je Izveštaj civilnog društva o ljudskim pravima na Kosovu za 2021

Predstavljen je Izveštaj civilnog društva o ljudskim pravima na Kosovu za 2021

Treći zajednički izveštaj civilnog društva o ljudskim pravima na Kosovu za 2021. Objavljen je ove nedelje, a NSI je jedna od organizacija koja je doprinela izradi.

Ovaj izveštaj daje uvid u stanje poštovanja ljudskih prava na Kosovu za 2021. godinu, uključujući probleme i izazove za ostvarivanje ljudskih prava koje što pre treba rešiti, kao i kršenja ljudskih prava u vezi sa situacijom nastalom zbog pandemije COVID-19. Izveštaj ocenjuje poštovanje građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturna prava, pitanja ljudskih prava koja se bave specifičnim grupama i pojedincima u ranjivim situacijama kao i neke među-sektorske teme ljudskih prava, kao što su tranziciona pravda, korupcija i ljudska prava i životna sredina i ljudska prava.

Trideset sedam organizacija civilnog društva (OCD) koje rade na zaštiti i promovisanju ljudskih prava na Kosovu udružile su snage da bi pripremile i izradile ovaj izveštaj. Pored daljeg unapređenja saradnje i koordinacije između različitih aktera civilnog društva iz različitih oblasti, ovaj izveštaj ima za cilj da nastavi zajedničko praćenje/monitoring i izveštavanja o ljudskim pravima na Kosovu na lokalnom i međunarodnom nivou. Izveštaj se bavi hitnim pitanjima i izazovima ljudskih prava na Kosovu koji su odabrani nakon temeljnog razmatranja lokalnog konteksta u okviru procesa konsultacija sa brojnim OCD koje se bave ljudskim pravima. Pored toga, izveštaj pruža niz konkretnih preporuka za kosovske institucije, koje imaju za cilj da poboljšaju stanje ljudskih prava na Kosovu.

OCD koje su doprinele ovom izveštaju pozivaju kosovske institucije i druge zainteresovane strane da preduzmu odgovarajuće akcije i mere, kako je preporučeno u izveštaju, kako bi se pozabavili problemima i izazovima za poštovanje ljudskih prava koji su identifikovani i predstavljeni u izveštaju.

U izradi ovog izveštaja je učestvovalo 37 OCD-a:

Activism Roots, Advancing Together (AT), Artpolis, Balkanska istraživačka mreža (BIRN), Balkan Sunflowers Kosova (BSFK), Berlinski centar za integrativnu medijaciju – CSSP, Centar za afirmativne društvene akcije (CASA), Centar za jednakost i slobodu (CEL), Program za građanska prava Kosovo (CRP/K), Platforma CiviKos, EcoZ, Pokret FOL, Forum građanskih inicijativa (FIQ), Grupa za pravne i političke studije (GLPS), HANDIKOS, Fond za humanitarno pravo Kosovo (HLCK), Koalicija nevladinih organizacija (NVO) za zaštitu dece (KOMF), Koalicija K10 sa vodećom NVO Akcija za majke i decu (AMC), Kosovski obrazovni centar (KEC), Kosovski centar za rehabilitaciju žrtava torture (KRCT), Kosovski centar za bezbednosne studije (KCSS), Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF), Kosovski pravni institut (KLI), Mreža žena Kosova (MŽK), Kosovski mladi pravnici (KYL), Savet mladih Kosova (KIC), Lokalna inicijativa LINK, Medica Gjakova, Resursni centar za nestale osobe (MPRC), Mreža ženskih organizacija Roma, Aškalija i Egipćana Kosova (RROGRAEK), Nova društvena inicijativa (NSI), NVO AKTIV, NVO THI, Roma Versitas Kosovo (RVK), Syri i Vizionit, Terre des Hommes Kosovo (TDH), Glas Roma Aškalija i Egipćana (VoRAE) i Inicijativa mladih za ljudska prava – Kosovo (YIHR KS).

Kompletan izveštaj dostupan je na engleskomsrpskom i albanskom.

Share:


Warning: Use of undefined constant news - assumed 'news' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/mint22shared/public_html/nsi/wp-content/themes/goodwish-child/single.php on line 40

Share:


Warning: Use of undefined constant newsletter - assumed 'newsletter' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/mint22shared/public_html/nsi/wp-content/themes/goodwish-child/single.php on line 158
This site is registered on wpml.org as a development site.