windows 10 7z file extractor free adobe dreamweaver for windows 10 free bluestacks free for pc windows 10 microsoft office 2016 clean uninstall tool free windows 10 home product key freereddit free game bus simulator pc

Jačanje glasova žrtava

Jačanje glasova žrtava

U proteklih 20 godina, na Zapadnom Balkanu bilo je mnogo inicijativa za suočavanje sa ratnim dešavanjim, ipak mnogi napori nisu uspeli da ispune očekivanje žrtava i pogođenih zajednica. Tokom čitavog postkonfliktnog perioda, žrtve sukoba su imale uglavnom marginalnu ulogu i bile izostavljene iz procesa tranzicione pravde i suočavanja sa prošlošću.

Milica Andrić Rakić je menadžerka projekta u Novoj društvenoj inicijativi, koja zajedno sa partnerima sa Kosova, Srbije, Severne Makedonije, Holadnije i Sjedinjenih Američkih Država radi na projektu koji je primarno usmeren na žrtve i preživele, bez obzira na nacionalnu pripadnost.

„Projekat ima za cilj da ojača organizacije žrtava i preživelih rata na Kosovu, u Makedoniji i Srbiji. Sve prijavljene organizacije ili udruženje porodica žrtava rata ali i neformalne grupe. Mi smo sada u fazi kada radimo istraživanje kakve sve organizacije postoje, koje ne postoje, gde ih je najviše, čime se bave i kakve su im mogućnosti“, objašnjava Andrić Rakić.

Kako ističe, prvi nalazi ukazuju da su pojedine od tih organizacija ispolitizovane i da nema organizacija žrtava i preživelih srpske nacionalnosti sa sedištem na Kosovu.

„Većina ih je u Beogradu. Unutar srpske zajednice nije preterano razvijen taj civilni sektor žrtava i preživelih sukoba,već imamo neke pojedince koji su istaknuti i otvoreno pričaju o toj temi ali nisu nužno organizovani, što je jedan od problema pri predstavljanju zahteva prema kosovskim institucijama“, ističe Andrić-Rakić.

Projekat sprovodi konzorcijum organizacija. Na Kosovu su to „Integra“ i „Nova društvena inicijativa“, u Srbiji – „Građanska inicijativa“, u Severnoj Makedoniji – „Mirovna akcija“ iz Prilepa, iz SAD i Holandije – „Međunarodni centar za tranzicionu pravdu“ i „PAX“.

„Integra i mi ćemo u prvoj fazi projekta sprovesti istraživanje i procenu potreba organizacija žrtava konflikta. Ideja je da se nakon toga sa njima radi na podizanju kojih god kapacitetada su im potrebni, bili oni organizacione prirode, ili bilo koja druga oblast za koju smatraju da im je potrebno, na primer zagovaranje, organizovanje treninga. Kasnije eventualno bi se radilo na regionalnom povezivanju organizacija žrtava i preživelih rata i u toj krajnjoj fazi ćemo da imamo grantove za te organizacije, pozive za apliciranje, s tim što ćemo u tom trenutku da proširimo aktivnosti i na organizacije mladih koje se takođe bave pitanjima tranzicione pravde i suočavanja sa prošlošću“, objašnjava Andrić Rakić.

Jačanje organizacija i povezivanjem različitih grupa žrtava sukoba, dokumentovanje i deljenje njihovih priča ključan je preduslov kako bi institucije uzele u obzir njihove potrebe, ali i za uspeh procesa tranzicione pravde i izgradnje poverenje na Zapadnom Balkanu.

„Za razlliku od većine inicijativa u vezi sa tranzicionom pravdom koje su fokusirane ili na kulturu sećanja ili popisivanje i identifikaciju žrtava, ova inicijativa nastoji da osnaži postojeća i udruženja žrtava da zastupaju ne samo svoje interese već i da se sami bave i tranzicionom pravdom, kao deo društva koji na takav zahgev polaže najviše prava“, naglašava Andrić-Rakić.

Tekst je originalno objavljen na  Platformi za izgradnju poverenja na Kosovu..

Share:


Warning: Use of undefined constant news - assumed 'news' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/mint22shared/public_html/nsi/wp-content/themes/goodwish-child/single.php on line 40

Share:


Warning: Use of undefined constant newsletter - assumed 'newsletter' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/mint22shared/public_html/nsi/wp-content/themes/goodwish-child/single.php on line 158
This site is registered on wpml.org as a development site.