RAPORT – ZGJEDHJET LOKALE 2017

“Ky publikim është realizuar me mbështetjen e Avancimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) -. Financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)”. Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e vetme e New Social Initiative dhe në asnjë mënyrë nuk mund të merret si qëndrim i SCO-K-së apo KCSF-së.

Share: