Dijana Mitić

Menaxhere e Financave

është përgjegjëse për menaxhimin e financave të të gjithë projekteve të NSI-së dhe për çështjet e përgjithshme administrative dhe financiare të NSI-së. Ajo ka qenë e angazhuar si Zyrtare Financiare në projekte të financuara nga ambasada të ndryshme në Kosovë. Në angazhimet e saj të mëparshme, ajo ka punuar edhe në fuqizimin ekonomik të grave dhe të rinjve. Dijana ka të përfunduar Bachelor në Shitje Ndërkombëtare dhe Marketing në Kolegjin Ndërkombëtar të Biznesit dhe Master të Arteve nga Fakulteti Filozofik në Mitrovicën e Veriut.