microsoft visual studio 2015 console application free amazon cloud drive windows download free adobe premiere pro cc classroom in a book (2019 release) pdf free download free windows mobile 6.1 free adobe acrobat xi pro help free navicat premium 9 free deceit pc game free microsoft office 2010 starter edition free

Kosovski kolektiv – Podsticanje konstruktivnog međuetničkog dijaloga

Projects Links

Kosovski kolektiv – Podsticanje konstruktivnog međuetničkog dijaloga
15/01/2021

Opšti cilj ovog projekta je da doprinese procesu demokratizacije i konstruktivnom međuetničkom dijalogu podsticanjem i promocijom pozitivne saradnje među zajednicama i komunikacije o glavnim društvenim izazovima. Da bi se ovo postiglo, akcije teže uspostavljanju onoga što nazivamo kosovskim kolektivom koje će činiti albanski i srpski stručnjaci koji mogu uticati na javni diskurs i procese donošenja odluka na nacionalnom nivou..

Trajanje projekta: 12/01/2020 – 11/30/2021

Kosovski kolektiv – Podsticanje konstruktivnog međuetničkog dijaloga
15/01/2021

Opšti cilj ovog projekta je da doprinese procesu demokratizacije i konstruktivnom međuetničkom dijalogu podsticanjem i promocijom pozitivne saradnje među zajednicama i komunikacije o glavnim društvenim izazovima. Da bi se ovo postiglo, akcije teže uspostavljanju onoga što nazivamo kosovskim kolektivom koje će činiti albanski i srpski stručnjaci koji mogu uticati na javni diskurs i procese donošenja odluka na nacionalnom nivou..

Trajanje projekta: 12/01/2020 – 11/30/2021

Projects Links

This site is registered on wpml.org as a development site.