ableton live 9 suite how to use free adobe after effects cc 64 bit free microsoft 2016 excel tutorial free eclipse photon for windows 10 64 bit java veritas enterprise administrator download windows free windows 7 pro to windows 10 freeupgrade free microsoft visio standard 2013 crack free

Dijalog o normalizacija odnosa Beograda i Prištine

Projects Links

Dijalog o normalizacija odnosa Beograda i Prištine
27/07/2021

Istraživački tim projekta će raditi na izradi dva dokumenta o temama koje su, prema najavama, deo agende za pregovore u najnovijoj fazi Biselskog dijaloga – nestalima i povratnicima i statusu Srpske pravoslavne crkve.

Opšti cilj projekta je podsticanje otvorenog i dinamičnog društva kroz konstruktivni dijalog i mejnstrimovanje stavova i potreba kosovskih Srba u procesu dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije.

Specifični cilj 1: Povećanje odgovornosti pregovaračkih strana prema manjinskim zajednicama i uključivanje potreba kosovskih Srba kroz dubinsku analizu procesa dijaloga između Beograda i Prištine;

Specifični cilj 2: Doprinošenje unapređenju politika koje se tiču nevećinskih zajednica kroz identifikaciju konkretnih problema iz različitih tema pregovora u Briselu.

Istraživačke aktivnosti obuhvatiće desk istraživanje, 10 intervjua, 4 fokus grupe i jedan ekspertski okrugli sto.

Trajanje projekta: 6 meseci (15. jul 2021 – 15. januar 2022)

Projekat je deo šire inicijative Open koju podržava Kosovska fondacija za otvoreno društvo.

Dijalog o normalizacija odnosa Beograda i Prištine
27/07/2021

Istraživački tim projekta će raditi na izradi dva dokumenta o temama koje su, prema najavama, deo agende za pregovore u najnovijoj fazi Biselskog dijaloga – nestalima i povratnicima i statusu Srpske pravoslavne crkve.

Opšti cilj projekta je podsticanje otvorenog i dinamičnog društva kroz konstruktivni dijalog i mejnstrimovanje stavova i potreba kosovskih Srba u procesu dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije.

Specifični cilj 1: Povećanje odgovornosti pregovaračkih strana prema manjinskim zajednicama i uključivanje potreba kosovskih Srba kroz dubinsku analizu procesa dijaloga između Beograda i Prištine;

Specifični cilj 2: Doprinošenje unapređenju politika koje se tiču nevećinskih zajednica kroz identifikaciju konkretnih problema iz različitih tema pregovora u Briselu.

Istraživačke aktivnosti obuhvatiće desk istraživanje, 10 intervjua, 4 fokus grupe i jedan ekspertski okrugli sto.

Trajanje projekta: 6 meseci (15. jul 2021 – 15. januar 2022)

Projekat je deo šire inicijative Open koju podržava Kosovska fondacija za otvoreno društvo.

Projects Links

This site is registered on wpml.org as a development site.