battlefield bad company 2 pc game free photoshop cs6 for windows 10 windows 7 installation media free adobe photoshop cc 2015 could not complete the save as command free golf it free windows 10

Poziv za iskazivanje interesovanja

Poziv za iskazivanje interesovanja

Poziv za iskazivanje interesovanja

Udruženjima koja okupljaju žrtve rata za učešće u projektu “Jačanje inkluzivnih glasova žrtava, Transformacija narativa”

 Ovaj poziv upućen je grupama koje okupljaju žrtve rata, organizacijama i udruženjima (npr. udruženjima porodica nestalih osoba, porodica registrovanih žrtava, žrtava torture, seksualnog nasilja i rodo-zasnovanog nasilja, bivših političkih zatvorenika, interno raseljenih lica i drugih kategorije žrtava) koje to žele, da izraze interesovanje za učešće i saradnju na projektu  “Jačanje inkluzivnih glasova žrtava, Transformacija narativa” (Strengthening Inclusive Victims Voices – SIVV). Ovaj projekat je rezultat zajedničke inicijative PAX-a, Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu (International Centre for Transitional Justice – ICTJ), Integra-e, Nove društvene inicijative (New Social Initiative -NSI), Građanskih inicijativa (GI), i Mirovne akcije (MA) koju podržava Evropska unija.

O projektu

SIVV projekat je zamišljen tako da podrži inicijative koje dolaze od i koje su osmislile žrtve i koje se mogu suprotstaviti široko rasprostranjenoj tendenciji poricanja ratnih zločina, falsifikovanja istorije i etno-nacionalističkoj politici koja prevladava u većini zemalja Zapadnog Balkana tako što će, između ostalog, raditi i na izgradnji organizacionih kapaciteta organizacija i grupa koje okupljaju žrtve. U kontekstu Zapadnog Balkana koji je izuzetno polarizovan, većina grupa koje okupljaju žrtve nisu bile u stanju da dokumentuju ili podele svoja iskustva, saznaju istinu o zločinima ili dobiju obeštećenje. Oni su ostali na marginama gde se njihov glas nije čuo dovoljno. Istovremeno se suočavaju sa institucionalnim i društvenim preprekama, kao što je njihovo zanemarivanje u toku suđenja, slaba podrška institucija, uključujući finansijske i materijalne reparacije, nedovoljna podrška donatora i nedostatak empatije u društvu koje bira da ne vidi žrtve i njihove probleme.

Zbog svih ovih izazova, ovaj projekat nastoji da, jačanjem kapaciteta udruženja koja okupljaju žrtve rata, kako na analitičkom, tako i na organizacionom nivou, preoblikuje deo civilnog sektora koji se bavi tranzicionom pravdom tako da upravo udruženja žrtava dobiju vodeću ulogu u procesima koji se tiču suočavanja s prošlošću i izgradnje mira.

Glavni cilj

Projekat ima za cilj da podrži dobro osmišljene inicijative organizacija koje okupljaju žrtve rata, a koje su u vezi sa tranzicionom pravdom. Na taj način se nadamo da pokrenemo nacionalne i regionalne inicijative u vezi sa suočavanjem sa prošlošću koje objedinjuju potrebe i zahteve žrtava i drugih grupa pogođenih sukobom i istovremeno se suprotstavljaju mržnji i nacionalističkom diskursu.

Period sprovođenja aktivnosti

Od septembra 2021. do avgusta 2023.

Faze učešća u projektu

Organizacije koje okupljaju žrtve rata a koje žele da budu deo ovog programa treba da aktivno učestvuju u sledećim aktivnostima:

– Namenski program obuke za grupe žrtava – Kroz posebno prilagođen program obuke povećaće se kapaciteti grupa koje okupljaju žrtve i druge pogođene sukobom kako bi se zadovoljile neke od njihovih potrebe i ojačao njihov glas. Obuka će obuhvatiti izgradnju organizacionih kapaciteta ali i bliže upoznavanje sa tematikom tranzicione pravde radi razumevanja njene šire perspektive i vodećih principa (u pogledu dostojanstva, prava, inkluzivnosti itd.). Ova aktivnost će imati 5 modula:

 1. Suočavanje sa prošlošću i tranziciona pravda
 2. Zagovaranje
 3. Memorijalizacija i dokumentacija
 4. Razvoj projektnih predloga, prikupljanje sredstava i implementacija
 5. Organizacioni kapaciteti; upravljanje i finansije

– Nacionalni i regionalni sastanci sa grupama žrtava o principima TP – Nacionalni sastanci na temu koncepata, mehanizama i principa TP će se organizovati zasebno na Kosovu, u Srbiji i u Severnoj Makedoniji. Na osnovu tih sastanaka biće definisani principi tranzicione pravde koji su posebno važni za lokalni kontekst, a na osnovu kojih će biti osmišljene i sve buduće aktivnosti, a najpre dijalozi sa lokalnim zajednicama i aktivnosti zagovaranja.
Regionalni, zajednički sastanci će biti organizovani sa ciljem da se podstakne razmena i izgrade mostovi između različitih grupa žrtava, ali i mladih sa Kosova, iz Srbije i iz Severne Makedonije. Na regionalnim sastancima će se takođe definisati principi koji će biti objavljeni i na koje će se organizacije pozivati tokom sprovođenja aktivnosti na terenu i tokom zagovaranja izmena praktičnih politika prema lokalnim i nacionalnim vlastima, ali i prema EU.

– Šema grantova za organizacije koje okupljaju žrtve Organizacije čije je osoblje učestvovalo u namenskim treninzima imaće priliku da se prijave za grantove kroz našu šemu grantova. Ova direktna finansijska podrška ima za cilj da omogući dobitnicima da osmisle i sprovedu svoje aktivnosti u vezi sa unapređenjem tranzicione pravde uz podršku Integra-e i NSI. Tipovi aktivnosti koje se mogu finansirati kroz ove grantove uključuju:

 • Dokumentovanje događaja u vidu neformalnih inicijativa za traženje istine i zabeležavanja usmene istorije radi ostavljanja istorijskih zapisa o određenom regionu/ periodu/ događaju/ grupi
 • Projekti usmereni na očuvanje sećanja
 • Razgovori sa širom zajednicom i aktivnosti usmerene na dijalog
 • Istraživački projekti manjeg obima
 • Participativno akciono istraživanje (PAR), u kojem grupe žrtava ili mladi sprovode svoja istraživanja uz podršku partnera na projektu
 • Dokumentovanje, uključujući i putem PAR, društvenih i ekonomskih uticaja koji je nestanak muža/oca imao na žene, kao i specifičnih izazova sa kojima se one suočavaju u potrazi za istinom (na primer, seksualno uznemiravanje od strane nosioca vlasti)
 • Zagovaranje usmereno na lokalne i nacionalne vlasti za sprovođenje praktičnih politika koje doprinose otkrivanju istine, obeštećenju i zadovoljenje pravde
 • Edukativni projekti
 • Projekti koji uključuju mlade/ nove generacije (npr. prenošenje usmene istorije, očuvanje sećanja)
 • Studijske posete
 • Ulične akcije/ komemoracije
 • Medijske i umetničke produkcije, uključujući inovativne digitalne produkcije
 • Podizanje organizacije/registracija, uključujući osnovne obuke

– Aktivnosti usmerene na lokalni dijalog – Integra i NSI će organizovati aktivnosti za grupe koje okupljaju žrtve i omladinske grupe iz različitih zajednica, uključujući lokalne vlasti i verske vođe, s ciljem vođenja inkluzivnog dijaloga o tranzicionoj pravdi i suočavanju s prošlošću. Nadamo se da ćemo stvoriti siguran prostor za deljenje priča i postići šire razumevanje potreba žrtava na lokalnom nivou.

Kriterijum za prijavu

– Da ste registrovana lokalna nevladina i neprofitna organizacija

– Da ste aktivna organizacija ili udruženje

– Da predstavljate bar jednu od kategorija žrtava rata ili drugih grupa koje trpe posledice rata

Potrebna dokumenta:

– Pismo o iskazivanju interesovanja za učešće u projektu koje treba da sadrži opis organizacije, njenu misiju, ciljeve, godinu formiranja, opis grupe ili grupa koju organizacija predstavlja, motivaciju za učešće u projektu i kontakt informacije. Pismo treba da ima najviše 3 strane i ukoliko ga ispunjavate na srpskom jeziku, potrebno ga je poslati naoffice@newsocialinitiative.org .

– Rok za dostavu Pisma o iskazivanju interesovanja je 12. septembar.

Share:


Warning: Use of undefined constant news - assumed 'news' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/mint22shared/public_html/nsi/wp-content/themes/goodwish-child/single.php on line 40

Share:


Warning: Use of undefined constant newsletter - assumed 'newsletter' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/mint22shared/public_html/nsi/wp-content/themes/goodwish-child/single.php on line 158
This site is registered on wpml.org as a development site.