Diplomatski avion je poleteo

Ova publikacija (Diplomatski avion je poleteo) nastala je uz podršku Evropske zadužbine za demokratiju (EED). Sadržaj publikacije ne odražava nužno stavove EED. Odgovornost za informacije i statove iznete u ovoj publikaciji snosi isključivo autor.

Share: