Перспективе грађана о будућој стратегији за транзициону правду на Косову

Овај извештај има за циљ да прикаже перспективе грађана Косова о транзиционој правди и суочавању са прошлошћу, што би требало узети у обзир приликом осмишљавања будуће националне стратегије за транзициону правду. Иако студија не нуди образац о томе како будућа стратегија за транзициону правду треба да изгледа, она нуди сажетак циљева, приоритета и најбитнијих питања за које грађани на Косову сматрају пресудним да се њима треба позабавити и укључити их у стратегију. Овај извештај се ослања на претходну студију “Демократизација транзиционе правде на Косову“ (мај 2020), која нуди детаљан преглед прошлих иницијатива за транзициону правду на Косову и предлаже приступ у четири корака ка развоју институционалне инфраструктуре за суочавање са прошлошћу на Косову.

Овај извештај је проистекао из 12-месечног пројекта “Оквир цивилног друштва за националну стратегију за суочавање са прошлошћу“ који спроводе Нова друштвена иницијатива, Интегра и Пакс, а који је финансиран од стране Америчке амбасаде у Приштини и Пакс-а.

Аутори су Др Гезим Висока и Бесарт Љуми..

Share: