Uspeti ili prekinuti – Izbori na Kosovu i dijalog Priština – Beograd

Ova publikacija (Uspeti ili prekinuti – Izbori na Kosovu i dijalog Priština – Beograd) nastala je uz podršku Evropske zadužbine za demokratiju (EED). Sadržaj publikacije ne odražava nužno stavove EED. Odgovornost za informacije i statove iznete u ovoj publikaciji snosi isključivo autor.

Share: