Previranja u 2020. i njihove posledice

Ova publikacija (Previranja u 2020. i njihove posledice) nastala je uz podršku Evropske zadužbine za demokratiju (EED). Sadržaj publikacije ne odražava nužno stavove EED. Odgovornost za informacije i statove iznete u ovoj publikaciji snosi isključivo autor.

Share: