Obećanje kratkog daha – pad vlade i dijalog sa Beogradom usred pandemije COVID-19

Ova publikacija (Obećanje kratkog daha – pad vlade i dijalog sa Beogradom usred pandemije COVID-19) nastala je uz podršku Evropske zadužbine za demokratiju (EED). Sadržaj publikacije ne odražava nužno stavove EED. Odgovornost za informacije i statove iznete u ovoj publikaciji snosi isključivo autor.

Share: