Da li je vaša opština zaista vaša? Procena uskladjenosti lokalnih samouprava sa principima učestvovanja gradjana u donošenju odluka na severu Kosova

Ovaj izveštaj razmatra trenutne okolnosti i izazove, fokusirajuci se na učešće gradjana u procesima donošenja odluka kao jedan od glavnih uslova za delotvorno demokratsko upravaljanje i jedan od preduslova za jacanje položaja lokalnih samouprava u četiri opštine na severu Kosova. Na osnovu toga, izveštaj razmatra mogućnosti za poboljšanja koja imaju za cilj da posluže kao smernice za dalji razvoj postojećih i uspostavljanje novih praksi.

Share: