Медији и Цивилно друштво – Случај Бриселског дијалога

Циљ овог рада је истражити до ког нивоа трећи аспецт (приступачност друге стране и њену Спремност за сарадњу и размену информација) утиче на рад медија и цивилног друштва и начин на који доприноси процесу Бриселског дијалога (укључујући И то какав је то допринос) праћење процеса (првенствено спровођење постигнутог) и информисање јавности о свему овоме. У складу стим, рад ће представити корелацију ове компоненте са правима и слободама загарантованим Уставом Косова, с обзиром на то да и медији и цивилно друштво служе да се та права и слободе постигну.

Share: