crack vmware workstation 12.5 free eclipse photon for windows 10 64 bit java ccleaner for windows 10 64 bit microsoft office home and student 2007 confirmation code keygen free microsoft office 2008 software free free

LTL inicijativa za promenu

Projects Links

LTL inicijativa za promenu
01/07/2022

Krajem 2020. godine, Nova društvena inicijativa (NSI) pokrenula je program Oči u oči – #LTLKosovo, koji je imao za cilj da ojača uticaj i doseg kredibilnih glasova onih članova zajednice orijentisanih na dijalog i time doprinese promeni stavova prema multikulturalizmu među mladima na Kosovu.

Program je angažovao grupu uticajnih ljudi aktivnih na društvenim medijima kako bi preoblikovali polarizirajuće narative i preneo fokus se na pozitivne priče o međuetničkim odnosima na Kosovu.

Nakon uspešne kampanje koja se suprotstavila sveprisutnim negativnim narativima i promovisala pozitivne poruke u vezi sa interakcijom među zajednicama na Kosovu – Inicijativa za promene #LTLKosovo nastavlja da radi sa grupom uticajnih ljudi koji će predstavljati i podržavati lokalne inicijative koje pružaju rešenja za neke od problema zajednica.

#LTLKosovo inicijative za promene će se fokusirati na rešavanje problema zajednice, dok će javna kampanja dopuniti programske aktivnosti pružanjem vidljivosti i stvaranjem prepoznatljivog brenda.

Evo šta možete očekivati od #LTLKosovo inicijative za promene.

MeetUps sa zajednicama – na 7 različitih lokacija na Kosovu obezbedićemo prostor za razmenu mišljenja i iskustava i identifikaciju problema u lokalnim zajednicama i pružiti informacije o tome kako LTL izazovi mogu da pruže podršku za svoja rešenja;

LTL izazovi – Pozivi za podnošenje predloga kreativnuh ideja za rešavanje lokalnih problema – najbolje ideje će dobiti finansijsku podršku za implementaciju;

LTL lokalne inicijative – Program pruža tehničku i materijalnu podršku za sprovođenje 15 lokalnih inicijativa.

Novu medijska platforma koja omogućava brži i sveobuhvatniji pristup medijima koji izveštavaju na srpskom jeziku na Kosovu.

Trajanje projekta: 01.06.2022 – 31.01.2024.

Program #LTLKosovo pokreće Nova društvena inicijativa uz podršku Švajcarskog saveznog odeljenja za spoljne poslove (FDFA) preko Ambasade Švajcarske na Kosovu i Fonda braće Rokfeler (RBF).

LTL inicijativa za promenu
01/07/2022

Krajem 2020. godine, Nova društvena inicijativa (NSI) pokrenula je program Oči u oči – #LTLKosovo, koji je imao za cilj da ojača uticaj i doseg kredibilnih glasova onih članova zajednice orijentisanih na dijalog i time doprinese promeni stavova prema multikulturalizmu među mladima na Kosovu.

Program je angažovao grupu uticajnih ljudi aktivnih na društvenim medijima kako bi preoblikovali polarizirajuće narative i preneo fokus se na pozitivne priče o međuetničkim odnosima na Kosovu.

Nakon uspešne kampanje koja se suprotstavila sveprisutnim negativnim narativima i promovisala pozitivne poruke u vezi sa interakcijom među zajednicama na Kosovu – Inicijativa za promene #LTLKosovo nastavlja da radi sa grupom uticajnih ljudi koji će predstavljati i podržavati lokalne inicijative koje pružaju rešenja za neke od problema zajednica.

#LTLKosovo inicijative za promene će se fokusirati na rešavanje problema zajednice, dok će javna kampanja dopuniti programske aktivnosti pružanjem vidljivosti i stvaranjem prepoznatljivog brenda.

Evo šta možete očekivati od #LTLKosovo inicijative za promene.

MeetUps sa zajednicama – na 7 različitih lokacija na Kosovu obezbedićemo prostor za razmenu mišljenja i iskustava i identifikaciju problema u lokalnim zajednicama i pružiti informacije o tome kako LTL izazovi mogu da pruže podršku za svoja rešenja;

LTL izazovi – Pozivi za podnošenje predloga kreativnuh ideja za rešavanje lokalnih problema – najbolje ideje će dobiti finansijsku podršku za implementaciju;

LTL lokalne inicijative – Program pruža tehničku i materijalnu podršku za sprovođenje 15 lokalnih inicijativa.

Novu medijska platforma koja omogućava brži i sveobuhvatniji pristup medijima koji izveštavaju na srpskom jeziku na Kosovu.

Trajanje projekta: 01.06.2022 – 31.01.2024.

Program #LTLKosovo pokreće Nova društvena inicijativa uz podršku Švajcarskog saveznog odeljenja za spoljne poslove (FDFA) preko Ambasade Švajcarske na Kosovu i Fonda braće Rokfeler (RBF).

Projects Links

Project News

Project In Media

This site is registered on wpml.org as a development site.