Sanja Stojković

Projektna službenica

diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Prištini i trenutno je na master studijama iz Poslovne ekonomije. Učestvovala je u brojnim treninzima i letnjim školama koje organizuju regionalne organizacije koje se odnose na liderstvo, ljudska prava i javni nastup. Neke od njih su za Nacionalni demokratski institut „Mlada akademija liderstva“, „Akademija ženskog liderstvo“ i „Nedelja žena 2019.“, a za OEBS „Dijalogistička akademija za mlade žene“.