winrar windows 10 download free free autodesk 3ds max 2015 64 bit activation code free windows 10 home group policy editor missing free windows 7 ultimate 32 bit sp1 product key crack free ccleaner free for windows 10 64 bit greek corel videostudio pro x6 full free adobe photoshop cs6 extended free windows 2000 iso image download free

LTL Change Initiative

Projects Links

LTL Change Initiative

Në fund të vitit 2020, Iniciativa e Re Sociale (NSI) lançoi Linking Through Lenses – #LTLKosovo, një program që synon të forcojë ndikimin dhe shtrirjen e zërave të besueshëm të orientuar nga dialogu dhe përfundimisht të kontribuojë në ndryshimin e qëndrimeve ndaj multikulturalizmit tek të rinjtë në Kosovë.

Programi angazhoi një grup ndikues aktivë në mediat sociale për të riformuar narrativat polarizuese dhe për t’u fokusuar në histori pozitive të marrëdhënieve ndëretnike ndërmjet komuniteteve në Kosovë.

Duke e pare suksesin e fushates së fundit që sfidoi narrativat negative të kudondodhura dhe promovoi mesazhe pozitive në lidhje me ndërveprimet ndërmjet komuniteteve të Kosovës – Nisma #LTLKosovo Change vazhdoi të punojë me grupin e ndikuesve që do të paraqesin dhe mbështesin iniciativat që ofrojnë zgjidhje për çështjet e komunitetit lokal.

Aktivitetet e #LTLKosovo Change Initiative do të fokusohen në adresimin e çështjeve të komunitetit dhe gjetjen e zgjidhjeve, ndërsa fushata e komunikimit publik synon të plotësojë aktivitetet programatike duke ofruar shikueshmëri dhe njohje.

Ja çfarë mund të prisni nga Iniciativa #LTLKosovo Change.

Takimet e Komunitetit – në 7 lokacione të ndryshme në Kosovë do të ofrojnë një hapësirë ​​për shkëmbimin e pikëpamjeve dhe përvojave dhe identifikimin e problemeve në komunitetet lokale dhe do të ofrojnë informacion se si Sfidat LTL mund të ofrojnë mbështetje për zgjidhjet e saj;

Sfidat LTL – Thirrje për propozime që do të kërkojnë ide kreative nga grupet e komunitetit – idetë më të mira do të marrin mbështetje financiare për zbatim;

LTL Local Initiatives – Programi ofron mbështetje teknike dhe materiale për zbatimin e 15 nismave lokale.

Një platformë e re mediatike që mundëson qasje më të shpejtë dhe më gjithëpërfshirëse në mediat që raportojnë në gjuhën serbe në Kosovë.

Kohëzgjatja e projektit: 01.06.2022 – 31.01.2024

Programi #LTLKosovo mundësohet nga Iniciativa e Re Sociale me mbështetjen e Departamentit Federal të Punëve të Jashtme të Zvicrës (FDFA) përmes Ambasadës Zvicerane në Kosovë dhe Fondit Rockefeller Brothers (RBF).

LTL Change Initiative

Në fund të vitit 2020, Iniciativa e Re Sociale (NSI) lançoi Linking Through Lenses – #LTLKosovo, një program që synon të forcojë ndikimin dhe shtrirjen e zërave të besueshëm të orientuar nga dialogu dhe përfundimisht të kontribuojë në ndryshimin e qëndrimeve ndaj multikulturalizmit tek të rinjtë në Kosovë.

Programi angazhoi një grup ndikues aktivë në mediat sociale për të riformuar narrativat polarizuese dhe për t’u fokusuar në histori pozitive të marrëdhënieve ndëretnike ndërmjet komuniteteve në Kosovë.

Duke e pare suksesin e fushates së fundit që sfidoi narrativat negative të kudondodhura dhe promovoi mesazhe pozitive në lidhje me ndërveprimet ndërmjet komuniteteve të Kosovës – Nisma #LTLKosovo Change vazhdoi të punojë me grupin e ndikuesve që do të paraqesin dhe mbështesin iniciativat që ofrojnë zgjidhje për çështjet e komunitetit lokal.

Aktivitetet e #LTLKosovo Change Initiative do të fokusohen në adresimin e çështjeve të komunitetit dhe gjetjen e zgjidhjeve, ndërsa fushata e komunikimit publik synon të plotësojë aktivitetet programatike duke ofruar shikueshmëri dhe njohje.

Ja çfarë mund të prisni nga Iniciativa #LTLKosovo Change.

Takimet e Komunitetit – në 7 lokacione të ndryshme në Kosovë do të ofrojnë një hapësirë ​​për shkëmbimin e pikëpamjeve dhe përvojave dhe identifikimin e problemeve në komunitetet lokale dhe do të ofrojnë informacion se si Sfidat LTL mund të ofrojnë mbështetje për zgjidhjet e saj;

Sfidat LTL – Thirrje për propozime që do të kërkojnë ide kreative nga grupet e komunitetit – idetë më të mira do të marrin mbështetje financiare për zbatim;

LTL Local Initiatives – Programi ofron mbështetje teknike dhe materiale për zbatimin e 15 nismave lokale.

Një platformë e re mediatike që mundëson qasje më të shpejtë dhe më gjithëpërfshirëse në mediat që raportojnë në gjuhën serbe në Kosovë.

Kohëzgjatja e projektit: 01.06.2022 – 31.01.2024

Programi #LTLKosovo mundësohet nga Iniciativa e Re Sociale me mbështetjen e Departamentit Federal të Punëve të Jashtme të Zvicrës (FDFA) përmes Ambasadës Zvicerane në Kosovë dhe Fondit Rockefeller Brothers (RBF).

Projects Links

Project News

Project In Media

This site is registered on wpml.org as a development site.