Shpetim Gashi

Kryetar i Bordit

Shpetim Gashi është e Kryetar i Bordit Drejtorëve në Organizatën Nisma e Re Sociale. Shpëtim Gashi është nënkryetar i Këshillit për Qeverisje Inkluzive, organizatë joqeveritare ndërkombëtare me seli në ShBA. Ai fokusohet në çështjet e qeverisjes dhe të zhvillimit politik në vendet në transicion. Mban MA në çështjet Ndërkombëtare nga Universiteti i Kolumbisë dhe BA në Shkencat Politike nga Universiteti i Massachusetts Boston.