U saradnji sa Inicijativom mladih za ljudska prava iz Srbije, a u okviru projekta Radne grupe za poglavlje 35 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, sačinili smo analizu napada na pripadnike manjinskih zajednica u Srbiji i na Kosovu u 2023. godini. U cilju sveobuhvatnog pristupa, u radu je primenjena tipologija nasilja koju je razvio norveški sociolog Johan Galtunga koja sadrži kategorije direktnog, strukturnog/institucionalnog i kulturnog nasilja.

Share: