Delimo jezik

U sklopu projekta #LetsShareOurLanguage će biti razvijene inovativni, digitalni alati i instrumenti za poboljšanje kapaciteta kosovskih institucija i bolju usklađenost sa Zakonom o upotrebi jezika dok će se istovremeno promovisati…

Vidi više
Uključivanje žena za pregovarački sto na Kosovu

Projektne aktivnosti su osmišljene kako bi se analizirala dostignuća u sprovođenju Rezolucije SBUN 1325 na Kosovu, posebno stub usredsređen na učešće žena u inicijativama i pregovorima usmerenim ka izgradnji mira.…

Vidi više
Dijalog o normalizacija odnosa Beograda i Prištine

Istraživački tim projekta će raditi na izradi dva dokumenta o temama koje su, prema najavama, deo agende za pregovore u najnovijoj fazi Biselskog dijaloga – nestalima i povratnicima i statusu…

Vidi više
Olakšavanje izrade Nacionalne strategije za tranzicionu pravdu usmerenu na građane

Kroz projektne aktivnosti koje će trajati 18 meseci Integra, Nova društvena inicijativa (NSI), PAX, Međunarodni centar za tranzicionu pravdu (ICTJ) i Odeljenje za tranzicionu pravdu će olakšati proces izrade Nacionalne…

Vidi više
Povećanje učešća građana i odgovornosti u lokalnim samoupravama na severu Kosova

Opšti cilj projekta je povećati transparentnost i odgovornost lokalnih vlasti kroz učešće građana. Projekat će podržati dizajn i primenu posebnih mera za učešće  građana radi podsticanja dijaloga o lokalnoj upravi…

Vidi više
Jačanje inkluzivnih glasova žrtava, transformacija narativa

Kroz predložene 30-mesečne aktivnosti (februar 2021 - jul 2023), PAKS, Međunarodni centar za tranzicionu pravdu (ICTJ), Integra i Nova društvena inicijativa (NSI) sa Kosova, Mirovna akcija iz Severne Makedonije i…

Vidi više
Kosovski kolektiv – Podsticanje konstruktivnog međuetničkog dijaloga

Opšti cilj ovog projekta je da doprinese procesu demokratizacije i konstruktivnom međuetničkom dijalogu podsticanjem i promocijom pozitivne saradnje među zajednicama i komunikacije o glavnim društvenim izazovima. Da bi se ovo…

Vidi više
Pomirenje i transformacija sukoba

Svrha aktivnosti pomirenja i transformacije sukoba (RCT) na Kosovu je da odgovori na trenutne potrebe pomirenja između različitih etničkih grupa na Kosovu na pojedinačnom, zajedničkom i institucionalnom nivou. To će…

Vidi više
Platforma za izgradnju poverenja na Kosovu – Treća faza

Na početku projekta, NSI će raditi na uspostavljanju mreže koja će okupljati pojedince koji rade na izgradnji poverenja na Kosovu, mreža i profili njenih članova biće predstavljeni na Platformi za…

Vidi više
  • 1
  • 2