Nova društvena inicijativa – NSI je organizacija civilnog društva sa Kosova, koja takođe sarađuje sa ključnim akterima u regionu Zapadnog Balkana i šire, kako bi uticala na inkluziju, izgradnju poverenja, procese demokratizacije i dobrog upravljanja na Kosovu. Pritom, NSI sledi svoju viziju inkluzivnog društva izgrađenog na poverenju i uvažavanju između zajednica, u kojem građani svih etničkih grupa aktivno učestvuju u društvu i njegovom upravljanju. NSI nastoji da stvori uticaj i donese promene osnaživanjem nevećinskih zajednica na celom Kosovu da učestvuju u društvenom i institucionalnom životu i poveća poverenje između zajednica. NSI veruje da poboljšanje položaja srpske zajednice na Kosovu i odnosa sa većinskom zajednicom je jedan od ključnih doprinosa inkluziji i demokratizaciji kosovskog društva.

VIZIJA – Nove društvene inicijative je inkluzivno društvo izgrađeno na poverenju i uvažavanju između zajednica na Kosovu i aktivnom učešću građana iz različitih etničkih grupa / nevećinskih zajednica.

MISIJA – NSI je organizacija civilnog društva koja osnažuje nevećinske zajednice da učestvuju u kosovskom društvenom i institucionalnom životu i povećava poverenje između zajednica podržavajući proces suočavanja sa prošlošću i normalizaciju odnosa Kosova i Srbije.

 

Shares