Dušan Milenković

Dušan Lj Milenković je  predsedavajući Upravnog odbora Nove društvene inicijative. Dušan Lj Milenković ima desetogodišnje iskustvo u radu u međunarodnim političkim razvojnim agencijama Nacionalni demokratski institut i Vestminsterska fondacija za demokratiju, i upravljanju programima koji su usmereni na rad sa političkim akterima i institucijama u Srbiji i regionu zapadnog Balkana. Veoma je upoznat sa donorskom zajednicom i civilnim sektorom u regionu, čiji je aktivna član od 2007. godine. Zainteresovan je za duboke probleme političkih sistema, pogotovo zemalja u regionu, a u poslednje vreme i primenom bihevioralnih pristupa u politici i ekonomiji. Poseduje i birtansku licencu za upravljanje projektima u razvojnom sektoru (PMD PRO). Bavi se pisanjem.

Špetim Gaši

Špetim Gaši je jedan članova Upravnog odbora Nove društvene inicijative. Špetim Gaši je potpredsednik Saveta za inkluzivno upravljanje, međunarodne nevladine organizacije sa sedištem u SAD-u. On se fokusira na pitanja upravljanja i političkog razvoja u zemljama u tranziciji. Masterirao je međunarodne odnose na Univerzitetu Kolumbija i diplomirao političke nauke na Univerzitetu Masačusets u Bostonu.

Dina Milovanović

Predsednica Upravnog odbora

Dina Milovanović je jedna od članica Upravnog odbora Nove društvene inicijative. Dina ima master diplomu Javnih politika sa Državnog univerziteta u Oregonu (OSU) i master iz Etnologije i antropologije sa Univerziteta u Beogradu. Pre toga, Dina je radila kao istraživačica i konsultantkinja za civilno društvo i međunarodne organizacije na projektima vezanim za javne politike, politiku, ljudska prava, prava zajednica i društvenu uključenost, između ostalog. Dina je često objavljivana istraživačica sa preko petnaest naslova, uključujući nezavisne i redigovane publikacije. Tokom studija na OSU-u Dina je od Predsedničke komisije dobila nagradu za žene u nauci (2018.) i radila je kao facilitatorka programa za grupu Žene u politici. U 2015. Dina je dobila nagradu za najbolji master rad u oblasti etnologije i antropologije.

Miloš Milovanović

Miloš Milovanović je jedan članova Upravnog odbora Nove društvene inicijative.

Karijera gospodina Milovanovića započela je kao rezultat njegove želje da napravi drugačije društvo, jer veruje da našu budućnost oblikuje naš um i napori da težimo ka boljem sutra. Gospodin Milovanović je tu strast usmerio u praksu saradnjom sa međunarodnim organizacijama i NVO-ima sa mandatom da promovišu ili zaštite ljudska prava, grade demokratiju i podstiču ekonomski razvoj i rast. Kroz dve decenije dugogodišnjeg iskustva u vodećim organizacijama civilnog društva i upravljanju malim i velikim programima, gospodin Milovanović je razvio raznoliko i duboko razumevanje razvojnog sektora što ga je učinilo sjajnim strateškim liderom. Miloš je magistrirao poslovnu administraciju sa Univerziteta Willamette sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama - Atkinson Graduate School of Management. Vođstvo i smernice gospodina Milovanovića bili su presudni za razvoj Nove društvene inicijative. Njegov mandat predsedavajućeg Odbora obeležen je sjajnim rezultatima i rastom koji je uskladio NSI sa sjajnim zvezdama na kosovskoj sceni civilnog društva. Trenutno Miloš vodi USAID-ove medijske inicijative i podršku partnerskim aktivnostima u Srbiji, koje sprovodi Propulsion s ciljem da poveća veštine srpskih građana da se kreću do složenih medijskih pejzaža i efikasno učestvuju u modernom ekonomskom, društvenom i političkom životu.