Dušan Milenković

Predsedavajući Upravnog odbora

    Dušan Lj Milenković je  predsedavajući Upravnog odbora Nove društvene inicijative. Dušan Lj Milenković ima desetogodišnje iskustvo u radu u međunarodnim političkim razvojnim agencijama Nacionalni demokratski institut i Vestminsterska fondacija za demokratiju, i upravljanju programima koji su usmereni na rad sa političkim akterima i institucijama u Srbiji i regionu zapadnog Balkana. Veoma je upoznat sa donorskom zajednicom i civilnim sektorom u regionu, čiji je aktivna član od 2007. godine. Zainteresovan je za duboke probleme političkih sistema, pogotovo zemalja u regionu, a u poslednje vreme i primenom bihevioralnih pristupa u politici i ekonomiji. Poseduje i birtansku licencu za upravljanje projektima u razvojnom sektoru (PMD PRO). Bavi se pisanjem.

    Shpetim Gashi

      Špetim Gaši je jedan od članova odbora direktora Nove društvene inicijative. Špetim je potpredsednik Saveta za inkluzivno upravljanje, međunarodne nevladine organizacije sa sedištem u SAD-u. Fokusira se na pitanja upravljanja i političkog razvoja u zemljama u tranziciji. Magistrirao je međunarodne poslove na Univerzitetu Columbia i diplomirao političke nauke na Univerzitetu Massachusetts u Bostonu.