Jovana Radosavljević

Izvršna direktorica

je izvršna direktorica Nove društvene inicijative. Kao izvršna direktorica Jovana je odgovorna za zagovaranje, stratešku komunikaciju, prikupljanje sredstava i vođenje tima osoblja kroz implementaciju strateškog plana. Član je Pripremnog tima za istinu i pomirenje, čiji je zadatak da pripremi tehničku i pravnu infrastrukturu za TRC na Kosovu. Jovana je radila kao savetnica u kancelariji Svetske banke za Kosovo, ambasadi Kraljevine Norveške u Prištini i swisspeace, pružajući analizu odnosa Beograda i Prištine i političkog života kosovskih Srba. Radila je za posmatračke misije EU za posmatranje izbora, raspoređena na Kosovo da posmatraju opštinske i zakonodavne izbore nakon potpisivanja Briselskog sporazuma. Jovana je bila učenik USAID-ovog programa za transformacionu stipendiju i partnerstvo za liderstvo i magistrirala je na međunarodnim studijama u školi Međunarodnih studija “Joseph Korbel”, Univerzitet u Denveru, sa specijalizacijama za rešavanje sukoba i međunarodni razvoj. Kao i  osnovne studije na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu .

Marko Milenković

Programski službenik

je aktivista civilnog društva iz Leposavića. Marko je studirao na Fakultetu tehničkih nauka u Mitrovici, kao i u Tehničkoj školi u Leposaviću. Gospodin Milenković ima višegodišnje iskustvo u upravljanju projektima, posebno sa temama kao što su učešće građana u lokalnom procesu donošenja odluka, transparentnosti i odgovornosti lokalnih samouprava.

Isidora Mirković

Službenica za odnose sa javnošću

je službenica za vezu odgovorna za upravljanje veb sajtovima za 4 opštine na severu Kosova, Leposavić, Zvečan, Severna Mitrovica i Zubin Potok. Ona je aktivistkinja civilnog društva i završila je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini. Isidora je učestvovala na nekoliko treninga vezanih za civilno društvo, socijalne medije i ljudska prava, učestvovala je na različitim akademijama za Nacionalni demokratski institut "Nedelja žena 2019" i "Akademija ženskog liderstva".

Dijana Mitić

Finansijska menadžerka

odgovorna je za upravljanje finansijama svih projekata NSI-a i za sva administrativna i finansijska pitanja NSI-a. Angažovana je kao finansijski službenik u projektima koje finansiraju razne ambasade na Kosovu. U svojim prethodnim angažmanima takođe je radila na ekonomskom osnaživanju žena i mladih. Dijana je diplomirala na međunarodnoj prodaji i marketingu na International Business College i magistrirala sa Filozofskog fakulteta u Severnoj Mitrovici.

Ana Milićević

Programska asistentkinja

rođena je 05. aprila 1996. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i trenutno je  na master studijama iz Međunarodnog privrednog prava. Od početka studija učestvovala je u mnogim programima NVO-a i učestvovala u brojnim letnjim školama. Njeno profesionalno iskustvo uključuje rad u NSI-ju kao programski asistent, kao i angažovanje u misiji EU za posmatranje izbora i legalno stažiranje u toku studija.

Sanja Stojković

Administrativna službenica

diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Prištini i trenutno je na master studijama iz Poslovne ekonomije. Učestvovala je u brojnim treninzima i letnjim školama koje organizuju regionalne organizacije koje se odnose na liderstvo, ljudska prava i javni nastup. Neke od njih su za Nacionalni demokratski institut „Mlada akademija liderstva“, „Akademija ženskog liderstvo“ i „Nedelja žena 2019.“, a za OEBS „Dijalogistička akademija za mlade žene“.