Beograd – Pristina; Photo: EPA / Valdrin Xhemaj


 

NSI doprinosi normalizaciji odnosa Beograda i Prištine

NSI omogućava otvorenu diskusiju o briselskom dijalogu i procesu normalizacije između kreatora javnog mnjenja koji dolaze iz civilnog društva sa Kosova i iz Srbije. Štaviše, NSI objavljuje nezavisne analize zasnovane na dokazima i preporuke za donosioce odluka koji su uključeni u proces.

Ključne pretpostavke:

–  Potrebno je negovanje redovnog dubinskog dijaloga između aktera civilnog društva angažovanih u normalizaciji odnosa sa obe strane, kako bi ponudili predloge za poboljšanje dijaloga među zvaničnicima. Na osnovu dubinskog razumevanja unutrašnjih političkih dimanika i osećanja obe strane, NSI je u dobroj poziciji da olakša takav dijalog.

–  NSI predstavlja i uključuje različite predstavnike zajednice kosovskih Srba u dijalog između aktera civilnog društva, što procesu daje dodatnu dimenziju i perspektivu.

– NSI je ima kapaciteta da pruži visokokvalitetne analize koristeći dokaze prikupljene kvalitativnim i kvantitativnim istraživanjem i daje preporuke koje može da zastupa sa donosiocima odluka.

Da biste videli projekte koje sprovodimo ili smo sproveli u oblasti normalizacije odnosa/dijaloga, pogledajte našu Listu referenci.

 

 

Shares