„Želim da ohrabrim nosioce moći na Kosovu da na pozicije na kojima je moguće donositi odluke imenuju žene. Uključivanje žena u pregovore na visokom nivou koji su važni za Kosovo treba posmatrati kao priliku. Statistički je dokazano da je verovatnoća veća da će pregovarački procesi koji uključuju žene biti implementirani i održivi,” ovo je u utorak 26. Oktobra poručio šef Kancelarije Evropske unije na Kosovu, Tomaš Sunjok na završnoj konferenciji projekat Kancelarije specijalnog predstavnika Evropske unije „Žene za pregovaračkim stolom“ koji se sprovodi u partnerstvu sa Novom društvenom inicijativnom. 

Projekat osmišljen tako da analizira dostignuća u sprovođenju Rezolucije SBUN 1325 na Kosovu, posebno stub usredsređen na učešće žena u inicijativama i pregovorima usmerenim ka izgradnji mira, krunisan je izveštajem „Žene za pregovaračkim stolom“ koji je predstavila izvršna direktorka NSI, Jovana Radosavljević. 

“Organizacije civilnog društva treba jednoglasno da se zalažu za uključivanje žena na rukovodeće pozicije, a ne da to prepuštaju samo organizacijama koje se bave ženskim pravima“, poručila je Radosavljević. 

Konferenciji je prisustvovala i zamenica premijera Emilija Redžepi koja je novu vladu pohvalila zbog težnje da ostvare jednaku zastupljenost žena u javnoj administraciji. 

„Vlada čiji sam deo daje dosta prostora predstavnicama žena, ne samo u većini ministarstava, već i među javnim službenicima kada je u pitanju zapošljavanje. Od velike važnosti je to što imamo podršku premijera. Lično smatram da u ovoj vladi žena treba da bude deo pregovaračkog tima“, rekla je Redžepi. 

Opšti cilj projekta bio je poboljšanje mogućnosti ciljane grupe žena da pristupe vodećim mestima u pregovorima, kao i da se uključe i zalažu za uključivanje žena u pregovorima i političkim dijalozima na visokom nivou, ali i omogući Specijalnom predstavniku EU da se dijalog o rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena sa relevantnim partnerima iz lokalnog civilnog društva, profesionalnih udruženja, kosovskih institucija i međunarodne zajednice na Kosovu nastavi. 

Projektne aktivnosti obuhvatile su organizovanje početne konferencije, zatim 6 okruglih stolova u isto toliko regiona širom Kosova, trening o agendi EU za žene, mir i bezbednost i završni događaj na kome su predstavljene preporuke proizašle iz projektnih aktivnosti. 

Izveštaj sa preporukama je trenutno dostupan na engleskom,a uskoro će biti dostupan i na srpskom i albanskom jeziku. 

Shares