Kancelarije Evropske unije na Kosovu i Nova društvena inicijativa su u sredu organizovali celodnevni događaj u Prištini kojim je otpočelo sprovođenje novog projekata – „Uključivanje žena za pregovarački sto na Kosovu“.

Početku projekta je prisustvovao specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, Tomaš Sunjok (Szunyog), koji je naglasio da pozitivan napredak u pogledu rodne ravnopravnosti nije rezultat prirodnog napretka, već napora koji su uložili mnogi i pozvao da se ti napori i dalje ulažu.

Prvi panel na početku projekta „Uključivanje žena za pregovarački sto na Kosovu“.

Projektne aktivnosti su osmišljene tako da se analiziraju dostignuća u sprovođenju Rezolucije SBUN 1325 na Kosovu, posebno stub usredsređen na učešće žena u inicijativama i pregovorima usmerenim ka izgradnji mira.

Projekat je nastavak EUSR-ovog projekta (2019-2020) „Žene u politici. Poverenje, uticaj i efikasno vođstvo. Osiguravanje rodno odgovornih i inkluzivnih procesa političkog dijaloga “, čiji je opšti cilj da poboljša mogućnosti ciljne grupe žena da pristupe vodećim mestima u pregovorima, kao i da se uključe i zalažu za uključivanje žena pregovorima i političkim dijalozima na visokom nivou, kao i omogući specijalnom predstavniku EU da se dijalog o rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena sa relevantnim partnerima iz lokalnog civilnog društva, profesionalnih udruženja, kosovskih institucija i međunarodne zajednice na Kosovu nastavi.

Celodnevni događaj takođe je uključivao i panel diskusiju sa Besom Ismailji (Ismaili), profesorkom engleskog jezika i rodnih studija, Rabom Đoši (Gjoshi), istraživačicom za ljudska prava i tranzicionu pravdu i NSI menadžerkom, Milicom Andrić Rakić. Na diskusiji koju je moderirala novinarka Gentiana Begoli (Begolli) razgovaralo o Agendi žena u miru i bezbednosti na Kosovu i primeni Rezolucije 1325 o ženama, miru i bezbednosti.

Drugi panel na početku projekta „Uključivanje žena za pregovarački sto na Kosovu“.

Preko 20 učesnica iz politike i civilnog društva, od kojih su neke bile deo studijske posete Briselu i telima EU organizovane 2019. godine u okviru projekta „Žene u politici, poverenju, uticaju i efikasnom vođstvu“ takođe su u sredu razgovarale o predstojećih šest raznovrsnih događaja – obukama, diskusijama, debatama i sesijama za razmenu iskustva i učenje koje će se koristiti za sastavljanje preporuka o uključivanju žena za pregovaračkim stolovima. Nalazi će biti objavljeni u konačnom izveštaju i predstavljeni donosiocima odluka.

Diskusiju o predstojećim aktivnostima vodile su savetnica EUSR za rodnu ravnopravnost Rejes Šarle (Reyes Charle), direktorka United Women’s Association, Vljora (Vlora) Hoti i direktora NSI Jovana Radosavljević.

Shares