NSI je proteklih meseci, zajedno sa osam drugih nevladinih organizacija koje rade u srpskim sredinama na Kosovu bila deo inicijative Open koju je pokrenula Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KFOS). U sklopu ove inicijative izrađeno je osam analiza i sve će biti predstavljene na društvenim mrežama u kampanji koja će trajati do kraja juna.

„Demokratija, otvorenost i perspektive srpske zajednice na Kosovu – Open” je inicijativa koju je KFOS otpočeo tokom 2020. godine.

Opšti cilj nove inicijative je razvijanje otvorenog i dinamičnog prostora za diskusiju unutar srpske, između srpske i ostalih zajednica, kao i institucija na Kosovu.

Inicijativa se bavila analizom i procenom uticaja civilnih i političkih organizacija na demokratiju i otvorenost srpske zajednice na Kosovu.

Analizirala se i procenjivala demokratija i otvorenost institucija, javnih politika  i važnih procesa za srpsku zajednicu na Kosovu, kao i stepen otvorenosti srpske zajednice prema istim.

Ove analize će pomoći da se sagleda aktuelno stanje i perspektive srpske zajednice na Kosovu, dok će istovremeno poslužiti kao osnova za argumentovano zastupanje prema građanima, institucijama lokalne i centralne vlasti, te međunarodnoj zajednici.

NSI je u saradnji sa Forumom za razvoj i multietničku saradnju (FDMC) i Medija centrom radio na analizi rada i uticaja civilnog društva i političkih partija kosovskih Srba. Političko delovanje i aktivizam su stubovi demokratije zajednice i osnova za izgradnju otvorenog društva. Međutim, o tome kakvi su njihovi trenutni rezultati i dostižu li ove ciljeve, pogledajte u analizama koje će uskoro biti objavljene i  na našem sajtu.

U međuvremenu, pogledajte naš Katalog organizacija civilnog društva: Vol 1 – OCD u srpskoj zajednici na Kosovu koji je takođe nastao kao deo ove inicijative.

U sklopu Open inicijative objavljene su i sektorske analize o bezbednosti, dijalogu, pravima manjina i ekonomiji u srpskim sredinama, i ove analize, kao i inforgrafike i druge informacije u vezi sa Open inicijativom na srpskom, albanskom i engleskom jeziku možete naći na Fejsbuk stranici posvećenoj ovoj inicijativi.

Shares