Nova društvena inicijativa (NSI) i Opština Severna Mitrovica potpisale su danas memorandum o poslovnoj saradnji na daljem unapređenju web-portala http://www.esevernamitrovica.com/.

Memorandum su potpisali gradonačelnik Opštine Severna Mitrovica, Milan Radojević i izvršna direktorka NSI, Jovana Radosavljević.

Dokumentom su dve strane iskazale nameru da rade na daljem poboljšavanju sajta posvećenog radu Opštine Severna Mitrovica, najpre deljenjem što više informacija i opštinskih dokumenata sa javnošću, ali i obukom dva opštinska službenika da stvaraju sadržaje i održavaju sajt zajedno sa NSI.

U narednom periodu u planu je da, pored već postojećih mehanizama elektronskog učešća građana u radu opštine, poput sistema „Sistem 48“ i „Pitajte gradonačelnika“, NSI i Opština Severna Mitrovica rade i na razvoju sistema za elektronske konsultacije o nacrtima opštinskih akata – „e-Prticipacija“.

Podsećamo, „Sistem 48“ i „Pitajte gradonačelnika“ uspostavljeni su novembra 2018. godine kako bi se građanima pružila mogućnost da elektronskim putem upute zahtev ili pitanje, bilo za opštinsku upravu ili Kabinet gradonačelnika i dobiju odgovor u najkraćem mogućem roku.

Do sada je putem „Sistema 48“ upućeno osam zahteva, dok je gradonačelniku upućeno 25 pitanja. Sam web-portal http://www.esevernamitrovica.com/ posetilo je 10,930 korisnika 36,420 puta.

Aktivno praćenje, interesovanje za i učešće u radu lokalne samouprave od strane građana preduslov je za donošenje odluka i politika koje će biti u skladu sa interesima najvećeg broja stanovnika Severne Mitrovice i NSI poziva sve sugrađane da iskoriste zakonske i druge mogućnosti koje im se pružaju da osiguraju da se i njihovo mišljenje zabeleži i čuje.

 

Shares