Veliko nam je zadovoljstvo da vam predstavimo inicijativu – Načela suočavanja sa prošlošću, koju promoviše grupa eksperata i organizacija civilnog društva u toj oblasti.

 

Načela suočavanja sa prošlošću je građanska inicijativa koju promoviše skup organizacija civilnog društva i ljudi koji se bave datom temom. Ova grupa je pokrenula zajedničku inicijativu da utvrdi i usvoji set načela koji će informisati i uputiti političke i javne aktere o tome kako da se angažuju kada se radi o žrtvama, preživelima, bolnoj prošlosti i istorijskim narativima. Cilj inicijative je da spreči štetne diskurse i akcije u vezi sa nasleđem sukoba, i koja će služiti kao referentni dokument prema svakome ko prekrši njegova načela kako bi se pozvao na moralnu odgovornost.
Načela suočavanja sa prošlošću u kontekstu Kosova sačinila je neformalna koalicija koja se sastoji od pet organizacija i jedne ekspertkinje a to su: Fond za humanitarno pravo Kosova, Integra, Kosovski centar za rehabilitaciju žrtava torture (KRCT), Nova društvena inicijativa (NSI), YIHR Kosovo i Nora Ahmetaj. Tokom protekle godine, ova grupa je blisko sarađivala u stvaranju dokumenta koji će, nadamo se, sprečiti štetan diskurs i radnje povezane sa nasleđem sukoba.

Pročitajte dokument ovde 👉 https://bit.ly/39z8Wr2 

Odgledajte premijeru👉 http://bit.ly/3pDnTy5 
Inicijativa je podržana od strane Švajcarske ambasade na Kosovu, Britanske ambasade i UNDP-a.
Shares