NSI, Integra i PAX imali su Fejsbuk premijeru prezentacije publikacije i diskusiju o nalazima u publikaciji “Perspektive građana o budućoj strategiji za tranzicionu pravdu na Kosovu“.

 

Ovaj izveštaj ima za cilj da prikaže perspektive građana Kosova o tranzicionoj pravdi i suočavanju sa prošlošću, što bi trebalo uzeti u obzir prilikom osmišljavanja buduće nacionalne strategije za tranzicionu pravdu. Iako studija ne nudi obrazac o tome kako buduća strategija za tranzicionu pravdu treba da izgleda, ona nudi sažetak ciljeva, prioriteta i najbitnijih pitanja za koje građani na Kosovu smatraju presudnim da se njima treba pozabaviti i uključiti ih u strategiju. Ovaj izveštaj se oslanja na prethodnu studiju “Demokratizacija tranzicione pravde na Kosovu“ (maj 2020), koja nudi detaljan pregled prošlih inicijativa za tranzicionu pravdu na Kosovu i predlaže pristup u četiri koraka ka razvoju institucionalne infrastrukture za suočavanje sa prošlošću na Kosovu.

 

Ovaj izveštaj je proistekao iz 12-mesečnog projekta “Okvir civilnog društva za nacionalnu strategiju za suočavanje sa prošlošću“ koji sprovode Nova društvena inicijativa, Integra i Paks, a koji je finansiran od strane Američke ambasade u Prištini i Paks-a.

 

Autori su Dr Gezim Visoka i Besart Ljumi.

Shares