13. novembra održan je sastanak sa predstavnicima civilnog društva, u okviru projekta „Okvir nacionalne strategije za suočavanje s prošlošću na Kosovu“ – jednogodišnjeg projekta Nove društvene inicijative (NSI) i Integre, koji će okupiti grupu predstavnika kosovskog civilnog društva sa iskustvom u toj oblasti, kako bi zajednički razvili Okvir za nacionalnu strategiju za suočavanje s prošlošću na Kosovu.

NSI i Integra formirali su ovu grupu (CSCG) sastavljenu od predstavnika lokalnih organizacija civilnog društva i akademske zajednice sa iskustvom u ovoj oblasti, uključujući predstavnike manjinskih zajednica. Njihova uloga je da zajednički analiziraju snage i praznine prethodnih i sadašnjih inicijativa za suočavanje sa prošlošću na Kosovu i identifikuju parametre za specifičnu nacionalnu strategiju. Oni će savetovati koje zajednice treba uključiti u fokus grupe građana i biće angažovani za pregled nalaza, zajedničko zagovaranje i završni događaj.

Ovaj okvir koji su osmislili predstavnici OCD bio bi prvi korak ka punopravnoj strategiji koja bi Kosovo stavila na put ka pomirenju i normalizaciji odnosa između zajednica. Konačni dokument koristiće civilno društvo za javne kampanje i zagovaranje radi generisanja podrške za punopravnu nacionalnu strategiju suočavanja s prošlošću na Kosovu, koja odgovara društvenim potrebama i koristiće se za informisanje javnosti i zagovaranje inicijativa sa političkim partijama na Kosovu i donosiocima odluka na centralnom i međunarodnom nivou.

 

*Projekat je podržan od strane Američke ambasade na Kosovu. 

 

Shares