Informativni spotovi o mobilnim aplikacijama E OPŠTINE i učešću građana u procesima donošenja odluka.

U okviru projekta ’Podrška inovativnim rešenjima za javno učešće: Unapređenje uloge OCD-a, mladih žena i muškaraca lidera u procesima donošenja odluka i javnom životu (Faza II)’, podržanom od strane Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), Nova društvena inicijativa je proizvela dva informativna spota koji imaju za cilj da informišu građane o:

– Učešću građana u procesima donošenja odluka, i

– Inovativnim mehanizmima za učešće građana u procesima donošenja odluka, odnosno o mobilnim aplikacijama    E OPŠTINE, dostupnim za opštine Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok.

Veb platformama E OPŠTINE možete pristupiti preko sledećih adresa:

Mobilne aplikacije možete preuzeti na Google Play-u i App Store-u.