U okviru projekta “Odgovorno društvo, transparentne opštine”, koji su sprovele nevladine organizacije “Komunikacija za razvoj društva- CSD” iz Gračanice i “Nova društvena inicijativa” iz Severne Mitrovice sa medijskim partnerima RTV Mir iz Leposavića i produkcijom “Omonia” iz Gračanice, urađeno je istraživanje o transparentnosti u radu svih deset opština sa srpskom većinom na Kosovu, na osnovu kojeg je urađen izveštaj “Stavovi građana i organizacija civilnog društva o radu lokalnih samouprava”, sa preporukama za lokalne samouprave, civilno društvo, medije i građane.

Cilj projekta je doprinos uključivanju i povezivanju građana, organizacija civilnog društva i medija sa lokalnim samoupravama u deset opština sa srpskom većinom, radi unapređenja transparentnosti i odgovornosti pomenutih opštinskih uprava. U okviru projekta je takođe održano deset debata i urađeno deset kraćih TV i radio priloga o transparentnosti kosovskih opština sa srpskom većinom.

Ceo tekst o ovom događaju je dostupan na linku:

Локалне самоуправе и цивилни сектор морају да буду партнери због бољег живота својих грађана