NVO Nova društvena inicijativa (NSI) i  NVO Komunikacija za razvoj društva (CSD) su u okviru projekta odgovorno društvo transparentne opštine organizovale prezentaciju izveštaja Stavovi građana i organizacija civilnog društva o radu lokalnih samoprava: Slučaj deset opština sa srpskom većinom na Kosovu.

 

 

 

 

 

 

Ovaj projekat ima za cilj uključivanje i povezivanje građana, organizacija civilnog društva i medija sa lokalnim samoupravama u deset opština sa srpskom većinom radi zastupanja i unapređenja transparentnosti i odgovornosti lokalnog nivoa vlasti. Projekat je finansiran od strane Kosovske Fondacije za otvoreno društvo. (KFOS)

 

 

 

 

 

 

Link za publikaciju na Srpskom jeziku možete pronaći na web adresi:

http://localhost:8888/nsi/wp-content/uploads/2018/11/IZVESTAJ-KFOS-1.pdf