U susret prezentaciji izveštaja ‘Stavovi građana i organizacija civilnog društva o radu lokalnih samouprava: Slučaj deset opština sa srpskom većinom’ koji je Nova društvena inicijativa izradila u saradnji sa „Komunikacijom za razvoj društva-(CSD)“ a uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS), naša izvršna direktorica Jovana Radosavljević gostovala je u jutarnjem programu RTS-a.

Prezentacija izveštaja će se održati, u utorak, 30. oktobra u 10 časova u Centru građanske energije u Severnoj Mitrovici, i 1. novembra u 11 časova u restoranu Ognjište u Gračanici.

Izveštaj će od 1. novembra biti dostupan na web stranici Nove društvene inicijative www.newsocialinitiative.org

Ceo link možete pronaći na sajtu:

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/3303947/da-li-gradjani-na-kim-veruju-svojim-opstinama.html?fbclid=IwAR2HETtlTmaiGA675frjsox2-2wAkeNWOihfYfMoLxRibnJskb8aJ8v1Tgs