DEMARKACIONI I KOSOVËS ME SERBINË ZGJIDHJE PËRFUNDIMTARE APO PROBLEME TË REJA?

Kjo analizë “Demarkacioni i Kosovës me Serbinë zgjidhje përfundimtare apo probleme të reja?” adreson çështjen e demarkacionit dhe pasojat e saj, kostot dhe përfitimet e mundshme dhe ndikimin që një zgjidhje e tillë mund të ketë në komunitete, situata socio-ekonomike, politike dhe të sigurisë.

Ky projekt mbështetet nga Fondacioni i Kosovës për Shoqërinë e Hapur (KFOS) dhe implementohet nga New Social Initiative në partneritet me RTV Mir.