KFOS OPEN

Kjo iniciativë është dizajnuar dhe mbështetur nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur - KFOS, i cili është kryer në bashkëpunim me dymbëdhjetë OJQ Serbe dhe media nga Kosova,…

Shiko me shume