#LetsShareOurLanguages

#LetsShareOurLanguage do të zhvillojë mjete dhe instrumente inovative, dixhitale për të rritur kapacitetet e institucioneve të Kosovës dhe për të rritur pajtueshmërinë e tyre me Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve…

Shiko me shume
Fasilitimi i shoqërisë civilepër zhvillimin e Strategjisë Kombëtare me në qendër qytetarin për Drejtësinë Tranzicionale në Kosovë

Përmes veprimit 18-mujor Integra, Iniciativa e Re Sociale (NSI) dhe PAX, Qendra Ndërkombëtare për Drejtësi Tranzicionale (ICTJ) dhe Divizioni për Drejtësi Tranzicionale do të fasilitojnë plotësisht procesin e zhvillimit të…

Shiko me shume
Dialog mbi normalizimin e marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës

Ekipi hulumtues i projektit do të punojë në hartimin e dy dokumenteve mbi temat që, sipas njoftimeve, janë pjesë e agjendës negociuese në fazën e fundit të Dialogut të Brukselit…

Shiko me shume
Pajtimi dhe Transformimi i Konfliktit

Qëllimi i veprimtarisë së Pajtimit dhe Transformimit të Konfliktit (RCT) në Kosovë është adresimi i nevojave aktuale të pajtimit ndërmjet grupeve të ndryshme etnike në Kosovë në nivelet individuale, komunitare…

Shiko me shume
Forcimi i Zërave Përfshirës të Viktimave, Transformimi i Rrëfimeve

Përmes veprimit të propozuar 30 muajsh, PAX, Qendra Ndërkombëtare për Drejtësi Tranzicionale (ICTJ), Integra dhe New Social Initiative (NSI) nga Kosova, Aksioni i Paqes nga Maqedonia e Veriut dhe Iniciativa…

Shiko me shume
Kolektivi i Kosovës – Formëzimi i dialogut konstruktiv ndëretnik

Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është të kontribuojë në procesin e demokratizimit dhe dialogut konstruktiv ndëretnik përmes sfidimit të kapjes së shtetit në Kosovë duke nxitur dhe promovuar bashkëpunim…

Shiko me shume
Platforma e Ndërtimit të Mirëbesimit në Kosovë Faza 3

Në fillim të projektit, NSI do të punojë në krijimin e rrjetit që do të mbledhë individë që punojnë në ndërtimin e besimit në Kosovë, rrjeti dhe profilet e anëtarëve…

Shiko me shume
Linking Through Lenses

Linking Through Lenses u mundëson ndikuesve të mediave sociale (YouTubers, Instagramers, TikTokers dhe të tjerët) të formojnë ndjenjat e të rinjve në Kosovë, të sjellin bashkësi së bashku dhe të…

Shiko me shume
Rritja e pjesëmarrjes dhe përgjegjësisë së qytetarëve në qeveritë lokale në veri të Kosovës

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të rrisë transparencën, përgjegjshmërinë dhe llogaridhënien e qeverisjes lokale përmes pjesëmarrjes së qytetarëve. Projekti do të mbështesë hartimin dhe zbatimin e pjesëmarrjes specifike të…

Shiko me shume
  • 1
  • 2