Dušan Milenković

Kryetar e Bordit të Drejtorëve

  Dušan Milenković  është e Kryetar e Bordit të Drejtorëve në Organizatën Nisma e Re Sociale.Dušan Lj Milenković ka përvojë dhjetë vjeçare të punës në agjencione ndërkombëtare për zhvillimin e politikave sikurse që janë Instituti Nacional Demokratik dhe Fondacionit Westminster për Demokraci, dhe menaxhimin e programeve të cilat janë të orientuar në punën me akterët politikë në Serbi dhe Regjionin e Ballkanit Perëndimor. Është i familjarizuar me bashkësin e donatorëve dhe sektorin civil në Regjion, anëtar aktiv i të cilit është që nga viti 2007. Është i inetersuar në problemet e thella të sistemeve politike, veçanërisht në vendet e regjionit, ndërsa në kohën e fundit edhe me zbatimin e çasjes biheviorale në politikë dhe ekonomi. Posedon liçencën britaneze për menaxhimin e projekteve në sektorin zhvillimor (PMD PRO). Merret me shkrime.

  Shpetim Gashi 

   Shpetim Gashi  është  e Bordit të Drejtorëve në Organizatën Nisma e Re Sociale. Shpëtim Gashi është nënkryetar i Këshillit për Qeverisje Inkluzive, organizatë joqeveritare ndërkombëtare me seli në ShBA. Ai fokusohet në çështjet e qeverisjes dhe të zhvillimit politik në vendet në transicion. Mban MA në çështjet Ndërkombëtare nga Universiteti i Kolumbisë dhe BA në Shkencat Politike nga Universiteti i Massachusetts Boston.

   Miloš Milovanović

    Miloš Milovanović  është  e Bordit të Drejtorëve në Organizatën Nisma e Re Sociale. Karriera e z.Milovanović filloi si rezultat i dëshirës së tij për të bërë një shoqëri të ndryshme pasi beson se e ardhmja jonë është e formuar nga mendjet dhe përpjekjet tona për për një të nesërme më të mirë. Z. Milovanović e kanalizoi këtë pasion në praktikë duke u angazhuar me organizata ndërkombëtare dhe OJQ për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, ndërtimin e demokracisë dhe forcimin e zhvillimit dhe rritjes ekonomike. Përmes dy përvojave të gjata në udhëheqjen e organizatave të shoqërisë civile dhe menaxhimin e programeve të vogla dhe të mëdha, z. Milovanović zhvilloi një kuptim të ndryshëm dhe të thellë të sektorit të zhvillimit, i cili e bëri atë një udhëheqës të vërtetë strategjik. Miloš ka një Master në Administrim të Biznesit nga Universiteti Willamette me bazë në Shtetet e Bashkuara - Atkinson School of Management. Aftësitë udhëheqëse dhe udhëzuese të z. Milovanović ishin thelbësore për zhvillimin e Iniciativës së Re Sociale. Mandati i tij si Kryetar i Bordit u veçua nga rezultate të mëdha dhe rritje që ndikoi që NSI të shëndris si yll në skenën e shoqërisë civile të Kosovës. Për momentin, Miloš udhëheq Iniciativat e Mediave të USAID-it dhe Aktivitetin e Mbështetjes së Partneritetit në Serbi, i zbatuar nga Propulsion me qëllim të rritjes së aftësive të qytetarëve serbë për të lundruar në peizazhin e ndërlikuar të mediave dhe të marrin pjesë në mënyrë efektive në jetën moderne ekonomike, sociale dhe politike.