Bashkë me vitin 2021 ne po e mbyllim edhe projektin tonë “Kolektivi i Kosovës – Formimi i dialogut konstruktiv ndëretnik”. Në 12 muajt e fundit ne kemi organizuar 5 diskutime joformale për rregullat e Chatham House në Mitrovicë të veriut, Brezovicë Ferizaj dhe Prizren dhe kemi përmbledhur pikat kryesore të këtyre diskutimeve në raportin tonë të fundit.

Ai mbulon pikëpamjet dhe argumentet e ndryshme të pjesëmarrësve me prejardhje të ndryshme etnike të cilët kanë marrë pjesë në diskutime për çështje të tilla si kriza e lirisë së lëvizjes, A/CSM, pretendimi i shpallur për gjenocid nga Kosova kundër Serbisë, ballafaqimi me të kaluarën dhe të tjera “të ndjeshme” dhe tema të vështira që nuk karakterizohen nga një debat publik i niveluar dhe konstruktiv.

Raportin mund ta gjeni në seksionin tonë të Publikimeve në anglisht, serbisht dhe shqip.

Hulumtuesi i QKSS-së Dani Ilazi dhe menaxherja e projektit të NSI-së Milica Andrić Rakić folën për raportin dhe diskutimet në konferencën finale. Diskutimin e moderuar nga një prej autorëve të raportit, Ardit Orana, mund ta shikoni më poshtë.

Gjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit ne publikuam gjithashtu 22 Op-Eds, të cilët  mund ti gjeni në tri gjuhët në faqen tonë të internetit

Një temë meritonte vëmendje të veçantë, kështu që ne publikuam një raport të veçantë të shkurtër mbi vërejtjet e diskutuesit rreth dialogut të brendshëm të paralajmëruar në mes të Qeverisë së Kosovës dhe komunitetit serb të Kosovës, ai është në dispozicion vetëm në anglisht

Projekti u mbështet nga Balkan Trust for Democracy i fondit gjerman Marshall të SHBA-së dhe USAID-it.

Shares