Si të përfshini më shumë gra në tryezën e negociatave? Kush mund të jenë këto gra? Sa kanë qenë deri më tani dhe cili ka qenë kontributi i tyre? Këto janë disa nga pyetjet që i kemi bërë gjatë dy javëve të fundit për pjesëmarrësit e tryezës në gjashtë qytete të Kosovës.

Mbi 120 burra dhe gra nga Mitrovica Veriore, Graçanica, Prishtina, Prizreni, Ferizaji dhe Gjilani  morën pjesë në këto diskutime si pjesë e projektit të Përfshirjes së Grave në Tabela Negociuese, të zbatuar nga NSI me mbështetjen financiare të Zyrës së Përfaqësuesit Special të BE -së në Kosovë.

Më herët në korrik, ne e filluam këtë projekt në një ngjarje në Prishtinë ku mori pjesë Përfaqësuesi Special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Tomáš Szunyog, ndërsa në fund të të njëjtit muaj organizuam një ligjëratë mbi Planin e Veprimit Gjinor të BE -së (GAP).

Deri në fund të këtij muaji, ne do të organizojmë një panel diskutimi dhe ligjëratë mbi axhendën e grave, paqes dhe sigurisë, në të cilën do të marrin pjesë përfaqësues të lartë të bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë dhe ekspertë vendas.

Në shtator, ne do të publikojmë një raport që do të përmbledh rekomandimet për përfshirje më të madhe të grave në proceset e negociatave, të dala nga të gjitha këto aktivitete.

Shares