Slider Background

Frymëzoni
komunitetet dinamike!

Nisma e Re Sociale (NSI) është një qendër hulumtuese dhe vepruese nga Mitrovica e Veriut, e themeluar mbi idenë që të frymëzojë komunitetet dinamike në Kosovë. Misioni ynë është t’i ndihmojmë institucionet për t’i shfrytëzuar pikat e forta të komunitetit dhe dhënien e vendimeve të bazuara në dëshmi, në mënyrë që t’i zgjidhin sfidat madhore sociale dhe ato të komunitetit.

widget-image
Kontribut

në proceset e demokratizimit dhe në raporte konstruktive ndër etnike përmes nxitjes dhe promovimit të komunikimit pozitiv dhe bashkëpunimit në mes të komuniteteve.

widget-image
Fasciliton

diskursin dhe vizionin e përbashkët për sfidat kryesore shoqërore.

widget-image
Siguron

zhvillim të avancuar politik,shoqëror, juridik e ekonomik në shoqëri.

widget-image
Fuqizon

vendimmarrësit që të miratojnë parimet mbi vendimmarrje të informuar.

KUSH JEMI

New Social Initiative (NSI)

is a newly founded civil society organization based in North Mitrovica. NSI is bringing together individuals from Kosovo with the vast expertise in the area of policy research, policy analysis and public advocacy, and with higher education from renowned western academic institutions.

RRETH NSI
widget-image

Latest op-eds

Our latest op-eds

OPEDS
Loja e fajësimit: BE-ja nuk është e besueshme? Po Kosova është?

Kosova po bëhet gjithnjë e më e mirë në lojën e fajësimit, një rreth vicioz në të cilin të gjithë herët a vonë bien, e gjithmonë kjo po shkon në…


OPEDS
Profesionistë dhe propagandist

Media ka pësuar ndryshime të shumta gjatë historisë, veçanërisht që nga fundi i shekullit të 20-të. Zhvillimi i teknologjisë është i dukshëm dhe shpejtësia me të cilën ne ndajmë informacionin…


OPEDS
LUFTA, DIALOGU DHE GJENERATA E RE

ÇKA UA FORMËSON MENDIMIN ATYRE QË KANË LINDUR PAS VITIT 1999? Kur m’u kërkua të shkruaj se si të rinjtë e shohin procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, nuk…


Latest publications

Our latest publications

Raport: Gratë në tryezën e negociatave në Kosovë

Organizatat e shoqërisë civile në komunitetin serb në Kosovë: Në mes të perceptimeve dhe prezantimeve

Parimet për Ballafaqimin me të Kaluarën

element-image
40
PROJEKTET
element-image
50
NGJARJET
element-image
35
PUBLIKIMET
element-image
79
TRAJNIMET

WHAT WE ACHIEVED

Our achievements in numbers

So far we have achieved and accomplished many things and there are more to come in the future!