Slider Background

Frymëzoni
komunitetet dinamike!

Nisma e Re Sociale (NSI) është një qendër hulumtuese dhe vepruese nga Mitrovica e Veriut, e themeluar mbi idenë që të frymëzojë komunitetet dinamike në Kosovë. Misioni ynë është t’i ndihmojmë institucionet për t’i shfrytëzuar pikat e forta të komunitetit dhe dhënien e vendimeve të bazuara në dëshmi, në mënyrë që t’i zgjidhin sfidat madhore sociale dhe ato të komunitetit.

widget-image
Kontribut

në proceset e demokratizimit dhe në raporte konstruktive ndër etnike përmes nxitjes dhe promovimit të komunikimit pozitiv dhe bashkëpunimit në mes të komuniteteve.

widget-image
Fasciliton

diskursin dhe vizionin e përbashkët për sfidat kryesore shoqërore.

widget-image
Siguron

zhvillim të avancuar politik,shoqëror, juridik e ekonomik në shoqëri.

widget-image
Fuqizon

vendimmarrësit që të miratojnë parimet mbi vendimmarrje të informuar.

KUSH JEMI

New Social Initiative (NSI)

is a newly founded civil society organization based in North Mitrovica. NSI is bringing together individuals from Kosovo with the vast expertise in the area of policy research, policy analysis and public advocacy, and with higher education from renowned western academic institutions.

RRETH NSI
widget-image

Latest op-eds

Our latest op-eds

OPEDS
Jetë e shndërruar në iniciale

E vetme, e frikësuar, lutej që agonia e goditjeve dhe dhimbjeve të përfundonte, që gjithçka të ndalej dhe të binte në gjumë dhe që në fund të zhdukej çdo mendim,…


OPEDS
Gratë e Kosovës duhet të kërkojnë ulësen e tyre në tryezën e negociatave

Po shtohen gjithnjë e më shumë dëshmitë se kur gratë marrin pjesë në proceset e paqes, palët ka më shumë gjasa të arrijnë marrëveshje të qëndrueshme të paqes që janë…


OPEDS
RRUGËS PËR ASKUND – NJË KOLONË ZANORE PËR DIALOGUN E BRUKSELIT

Pashë një film të titulluar “Oslo” para ca ditësh. Filmi nuk ka ndonjë vlerë artistike, kutërbon me stëraktrim dhe ka boshllëqe të dukshme në skenar. Megjithatë, ma mori vëmendjen si…


Latest publications

Our latest publications

Organizatat e shoqërisë civile në komunitetin serb në Kosovë: Në mes të perceptimeve dhe prezantimeve

Parimet për Ballafaqimin me të Kaluarën

Perspektiva e Qytetarëve për një Strategji të Ardhshme për Drejtësinë Tranzicionale në Kosovë

element-image
40
PROJEKTET
element-image
50
NGJARJET
element-image
35
PUBLIKIMET
element-image
79
TRAJNIMET

WHAT WE ACHIEVED

Our achievements in numbers

So far we have achieved and accomplished many things and there are more to come in the future!