3. decembar 2018

Zajedničko saopštenje Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i Radne grupe za Poglavlje 35 povodom novonastale situacije na Kosovu i nedostatka dijaloga između Beograda i Prištine.

[enlighten_prodivider color=”#000000″ style=”solid” layout=”single” align=”left” icon=”fa-gift” thickness=”1px” width=”100%” mar_top=”20px” mar_bot=”20px”]

December 3rd, 2018

A joint press release of the National Convention on the European Union and its Working Group on the Chapter 35 regarding the situation in Kosovo and lack of dialogue between Belgrade and Pristina.

 

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) i Radnoa grupa za pregovaračko poglavlje 35 osuđuju odluku Vlade Kosova o uvođenju carine od 100% na uvoz robe iz Srbije. Ova ishitrena odluka podjednako pogađa sve stanovnike na Kosovu bez obzira na etničku pripadnost, a njena primena preti da izazove ekonomsku krizu, kao i političku i bezbednosnu nestabilnost širih razmera. Otuda pozivamo Vladu Kosova da hitno povuče ove mere koje takođe nisu u skladu sa CEFTA sporazumom o slobodnoj trgovini i Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

NKEU traži od organa vlasti u Srbiji i na Kosovu punu i funkcionalnu saradnju tužilaštva i policijskih organa kako bi se rasvetlile sve okolnosti povodom ubistva Olivera Ivanovića, i snažno se protivi svakoj politizaciji ovog procesa.

NKEU traži od predstavnika Evropske unije da se značajnije angažuju na rešavanju problema koji su proistekli od uvođenja taksi i nesprovođenja odredbi Briselskog sporazuma. Potrebno je raditi na stvaranju okolnosti za što brži nastavak dijaloga u Briselu. Od pregovaračkih strana Beograda i Prištine tražimo da se uzdrže od iznošenja verbalnih provokacija i da se vrate dijalogu koji bi vodio ka normalizaciji odnosa i postizanju pravno-obavezujućeg sporazuma koje će doneti trajni mir u regionu, garantovati bezbednost građana i omogućiti nesmetan put Srbije i Kosova ka članstvu u Evropskoj uniji.

[enlighten_prodivider color=”#000000″ style=”solid” layout=”single” align=”left” icon=”fa-gift” thickness=”1px” width=”100%” mar_top=”20px” mar_bot=”20px”]

National Convention on the European Union (NCEU) and its Working Group for Chapter 35 condemn the action of the Government of Kosovo to introduce a 100% tax on imports of goods from Serbia. This decision equally affects all the inhabitants of Kosovo regardless of their ethnicity, and its implementation threatens to cause the economic crisis, as well as political and security instability. Therefore, we appeal to the Government of Kosovo to urgently withdraw these measures that are also not in accordance with CEFTA Free Trade Agreement and the Stabilization and Association Agreement.

NCEU is asking the authorities of Serbia and Kosovo for full and functional cooperation between the prosecutorial and police authorities in order to determine all the circumstances in case of murder of Oliver Ivanovic, and strongly opposes any politicization of this process.

NCEU urges EU representatives to engage more in resolving problems that arose from the introduction of taxes and non-implementation of the provisions of the Brussels Agreement. It is necessary to work to create the circumstances for continuation of the dialogue in Brussels as soon as possible. We ask from the Belgrade and Pristina negotiating teams to refrain from verbal provocations and return back to the dialogue that would lead to the normalization of relations and the achievement of a legally binding agreement that will bring lasting peace in the region, guarantee the safety of citizens and enable a smooth path of Serbia and Kosovo towards membership in the European Union.