Poziv za prijavu na istraživačke treninge

Nova društvena inicijativa poziva sve zainteresovane članove organizacija civilnog društva i predstavnike medija da se prijave na istraživačke treninge. Opšti cilj ovih treninga je podizanje nivoa znanja i kapaciteta mlađih istraživača organizacija civilnog društva i medija na severu Kosova. Koncept treninga Projekat uključuje organizaciju četiri treninga na mesečnom nivou. Teme koje će biti pokrivene u … Continue reading Poziv za prijavu na istraživačke treninge